شماره های تماس

ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرض

ورق روغنی ۵۰ مبارکه st14 هر ۲ عرض
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۲:۱۰
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ - ۱۶:۰۰
۰
پیام تاجداری
RFQ-7410
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱۵۰ مبارکه st14 انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)