شماره های تماس

ورق رنگی قرمز

ورق رنگی قرمز

ورق رنگی ترجیحا قرمز ضخامت۷۰ عرض ۱.۲۵ یا ۰.۹
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3578
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگی
ورق گالوانیزه و رنگی