شماره های تماس

نورد گرم

نورد گرم

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7357
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)