شماره های تماس

نرمه گندله

نرمه گندله
خرید و فروش نرمه گندله صادراتی و داخلی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۰:۵۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۵۶
۰
کوثر فولاد میهن
RFQ-7484
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱نرمه گندلهمواد اولیه خامآهن اسفنجی