شماره های تماس

میلگرد ۱۶ a4 ذوبی

میلگرد ۱۶ a4 ذوبی
دو ماشین
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۱۱
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۱۸:۰۰
۰
آهنکو
RFQ-7227
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱میلگرد ۱۶ a4 ذوبیانواع آهن ساختمانیمیلگرد