شماره های تماس

میلگرد صادراتی

میلگرد صادراتی

در خواست خرید میلگرد سایز ۱۴_۱۶_۱۸ جهت صادرات به کشور گرجستان شهر باتومی تولید کنندگان غرب کشور در الویت هستن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7648
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد