شماره های تماس

لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل

لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل

لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل بصورت ۸ متری ۲ شاخه
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7086
دسته محصول نام محصول مقدار
تیرآهن