شماره های تماس

لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل

لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل
لوله ۱۰ اینچ ۱۳ تا ۱۵ میل بصورت ۸ متری ۲ شاخه
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ - ۲۳:۴۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ - ۲۳:۳۷
۰
اکبر علی نژاد
RFQ-7086
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱لوله ۱۰ اینچانواع آهن ساختمانیتیر آهن