شماره های تماس

لوله مانیسمان ۶"

لوله مانیسمان ۶"

لوله مانیسمان ۶ اینچ، ۶ میل ،بدون درز، بدون درز، رزوه دار، دنده درشت.۴۰ شاخه، برای چاه عمیق
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7318
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لوله