شماره های تماس

فنس حصاری

فنس حصاری

فنس حصاری چشمه ۵ * ۵ با میلگرد ۴ گالوانیزه به ازای هر مترمربع قیمت داده شود شماره تماس : ۰۹۱۳۲۵۳۵۶۵۱
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6813
دسته محصول نام محصول مقدار