شماره های تماس

صادرات واردات ترخیص و ترانزیت از گمرک مهران

صادرات واردات ترخیص و ترانزیت از گمرک مهران

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - ۱۶:۱۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۶:۱۰
۰
بازرگانی روح الله ملکشاهی
RFQ-6480
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱تولیدات فلزیمصالح ساختمانی