شماره های تماس

شمش قوس یا القایی

شمش قوس یا القایی

خرید ۵۰۰ تن شمش قوس یا القایی سایز ۱۲۵ به بالا با مجوز صادراتی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7359
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
شمش