شماره های تماس

رگلمیشن ۳میل

رگلمیشن ۳میل
رگلمیشن ورق ۳ میل به مقدار ۵۰۰۰کیلوگرم
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ - ۱۰:۳۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۰:۲۰
۰
علی طهماسبی
RFQ-6215
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱رگلمیشن ۳میلانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)