شماره های تماس

رگلمیشن ۳میل

رگلمیشن ۳میل

رگلمیشن ورق ۳ میل به مقدار ۵۰۰۰کیلوگرم
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
علی طهماسبی
RFQ-6215
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)