شماره های تماس

درخواست خرید بیلت (شمشال)

درخواست خرید بیلت (شمشال)
سی هزار تن ماهیانه

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ - ۱۰:۲۴
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۰:۱۶
۰
RFQ-7475
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱بیلت (شمشال)مواد اولیه خامشمش آهن