شماره های تماس

خرید ۱۲۵*۳درجه۲

خرید ۱۲۵*۳درجه۲
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۱
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۱:۲۹
۰
احمد مشکل گشا
RFQ-7595
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)