شماره های تماس

خرید و فروش گندله

خرید و فروش گندله
خرید و فروش گندله صادراتی و داخلی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۰:۴۰
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۳۲
۰
کوثر فولاد میهن
RFQ-7481
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱گندلهمواد اولیه خامآهن اسفنجی