شماره های تماس

خرید و فروش بریکت صادراتی و داخلی

خرید و فروش بریکت صادراتی و داخلی
خرید و فروش بریکت صادراتی و داخلی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۰:۴۳
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۴۰
۰
کوثر فولاد میهن
RFQ-7482
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱بریکتمواد اولیه خامآهن اسفنجی