شماره های تماس

خرید و فروش آهن اسفنجی صادراتی و داخلی

خرید و فروش آهن اسفنجی صادراتی و داخلی
خرید و فروش آهن اسفنجی صادراتی و داخلی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ - ۱۰:۴۵
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ - ۱۰:۴۳
۰
کوثر فولاد میهن
RFQ-7483
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱آهن اسفنجیمواد اولیه خامآهن اسفنجی