شماره های تماس

خرید ورق۴ عرض ۱.۵ فولاد درجه ۱ و ۲

خرید ورق۴ عرض ۱.۵ فولاد درجه ۱ و ۲

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6377
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)