شماره های تماس

خرید ورق۳ و۳.۳ابعادی

خرید ورق۳ و۳.۳ابعادی
قیمت مناسب
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۱۱:۱۳
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
۰
ایلیا تجارت
RFQ-6379
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۳ و ۳.۳ ابعادیانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)