شماره های تماس

خرید ورق۲عرض ۱و۱۲۵

خرید ورق۲عرض ۱و۱۲۵
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۱۱:۱۱
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
۰
ایلیا تجارت
RFQ-6378
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۲عرض ۱۲۵ فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۲عرض ۱ فولاد مبارکهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)