شماره های تماس

خرید ورق

خرید ورق

درود وقت بخیر خریدار ورق رل یا ورق حلب ضخامت ۰/۱۷ تا ۰/۲۰ از فولاد مبارکه هر ماه ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
پژمان پژوهان
RFQ-6971
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)