شماره های تماس

خرید ورق ۸و۱۰و ۱۲ اهوازی

خرید ورق ۸و۱۰و ۱۲ اهوازی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۱۱:۱۶
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
۰
ایلیا تجارت
RFQ-6380
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۸ اهوازیانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۱۰ اهوازیانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۳ورق ۱۲ اهوازیانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)