شماره های تماس

خرید ورق ۷ میل

خرید ورق ۷ میل

ورق ۷ میلی متر سیاه عرض ۱۰۰۰ میلی متر یا بیشتر ضمنا بصورت شماره تماس ۰۹۱۲۵۷۱۱۷۲۳ تسمه ۱۰۰*۱۰۰۰ یا ۱۱۰*۱۰۰ نیز نیازمند است مقدار ۵ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-6814
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)