شماره های تماس

خرید ورق ۷میل ۶*۱.۵

خرید ورق ۷میل ۶*۱.۵
و یا ضخامت ۷.۲ و ۷.۱۵
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۱۲:۳۸
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰
۰
ایلیا تجارت
RFQ-6383
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۷میل ۶*۱.۵ انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)