شماره های تماس

خرید ورق ۶ میل st37 برشی۱.۵*۶ به مقدار ۲۰۰ برگ

خرید ورق ۶ میل st37 برشی۱.۵*۶ به مقدار ۲۰۰ برگ

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7226
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)