شماره های تماس

خرید ورق ۶ میل st37 برشی۱.۵*۶ به مقدار ۲۰۰ برگ

خرید ورق ۶ میل st37 برشی۱.۵*۶ به مقدار ۲۰۰ برگ
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ - ۱۵:۰۹
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۱۷:۰۰
۰
آهنکو
RFQ-7226
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ ورق ۶ میل st37 انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)