شماره های تماس

خرید ورق ۶میل عرض ۱متر تا۱۲۰

خرید ورق ۶میل عرض ۱متر تا۱۲۰
خرید ورق ۶میل عرض ۱متر تا۱۲۰
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۴:۰۴
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - ۱۴:۰۲
۰
سهیل قاسمی
RFQ-7403
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق سیاهانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)