شماره های تماس

خرید ورق ۴۵ اکسین ۶*۲

خرید ورق ۴۵ اکسین ۶*۲
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ - ۱۴:۱۸
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۰۴:۵۱
۰
ایلیا تجارت
RFQ-7387
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۴۵ اکسینانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)