شماره های تماس

خرید ورق ۲۰ و ۲۵ اکسین

خرید ورق ۲۰ و ۲۵ اکسین
خرید ورق ضخامت ۲۰ و ۲۵ اکسین
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۱:۴۷
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۱:۴۵
۲
فولاد برش زرین
RFQ-6493
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ ورق ۲۰ و ۲۵ اکسینانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)