شماره های تماس

خرید ورق ۲میل سیاه باعرض۱۲۵ فولاد مبارکه یک رول

خرید ورق ۲میل سیاه باعرض۱۲۵ فولاد مبارکه یک رول

خرید یک رول ورق ۲میل سیاه باعرض۱۲۵ سانتیمتر فولاد مبارکه اصفهان
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-3332
دسته محصول نام محصول مقدار