شماره های تماس

خرید ورق ۲میل اسید شویی st37عرض ۱۰۰۰

خرید ورق ۲میل اسید شویی st37عرض ۱۰۰۰
۲ رول
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۶:۵۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۴۹
۰
آهنکو
RFQ-6601
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ ورق ۲میل اسید شویی st37انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)