شماره های تماس

خرید ورق ۱۵ میلst37 فولاد مبارکه۱.۵*۶

خرید ورق ۱۵ میلst37 فولاد مبارکه۱.۵*۶

۱۰-۱۵ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آهنکو
RFQ-7181
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)