شماره های تماس

خرید ورق ۱۵ میلst37 فولاد مبارکه۱.۵*۶

خرید ورق ۱۵ میلst37 فولاد مبارکه۱.۵*۶
۱۰-۱۵ تن
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۰۸
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۴:۰۷
۲
آهنکو
RFQ-7181
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۵ میلst37 فولاد مبارکه۱.۵*۶انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)