شماره های تماس

خرید ورق ۱۵ میل عرض ۱.۶۰ یا ۱.۷۰

خرید ورق ۱۵ میل عرض ۱.۶۰ یا ۱.۷۰
مقدار ۳۰ تن
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۱:۰۵
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۷:۰۳
۰
آهنکو
RFQ-6557
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۵ میل عرض ۱.۶۰ یا ۱.۷۰انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)