شماره های تماس

خرید ورق ۱۵عرض ۱۵۰۰ st52

خرید ورق ۱۵عرض ۱۵۰۰ st52
با پلاک
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۱:۱۸
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۲۰:۱۵
۰
ایلیا تجارت
RFQ-7400
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ ورق ۱۵ عرض۱۵۰۰ st52انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)