شماره های تماس

خرید ورق ۱.۲۵ روغنی ۱ متر st14

خرید ورق ۱.۲۵ روغنی ۱ متر st14
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۲۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۲۰
۰
مصطفی معتمدی
RFQ-6917
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)