شماره های تماس

خرید ورق ۱۰ میل ۱.۵*۶

خرید ورق ۱۰ میل ۱.۵*۶
۵شیت ورق
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ - ۱۰:۲۲
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۰
۰
آهنکو
RFQ-6993
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۰ میلانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)