شماره های تماس

خرید ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰آجدار

خرید ورق ۱۰ عرض ۱۵۰۰آجدار
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۰:۰۴
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ - ۱۰:۰۰
۰
ایلیا تجارت
RFQ-7392
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱انواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)