شماره های تماس

خرید ورق ۱ روغنی st14

خرید ورق ۱ روغنی st14
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۹
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۵:۱۸
۰
مصطفی معتمدی
RFQ-6916
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق روغنی ۱ عرض ۱متر انواع ورق آهنیورق روغنی (سرد)