شماره های تماس

خرید ورق گالوانیزه ۵۰ درجه ۲

خرید ورق گالوانیزه ۵۰ درجه ۲

خرید رول گالوانیزه ۵۰ یا ۴۵ درجه دو در هر تناژی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
توحید ساعی
RFQ-7108
دسته محصول نام محصول مقدار