شماره های تماس

خرید ورق گالوانیزه ۵۰ درجه ۲

خرید ورق گالوانیزه ۵۰ درجه ۲
خرید رول گالوانیزه ۵۰ یا ۴۵ درجه دو در هر تناژی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۰:۱۸
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ - ۱۰:۱۶
۰
توحید ساعی
RFQ-7108
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱گالوانیزهفلزات آلیاژیورق