شماره های تماس

خرید ورق رول حلب(قلع اندود)۰.۳

خرید ورق رول حلب(قلع اندود)۰.۳

خریدار ورق رول حلب۰.۳ (قلع اندود)
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
حسین دبیری
RFQ-6619
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق قلع اندود (تین پلیت)