شماره های تماس

خرید ورق رول حلب(قلع اندود)۰.۳

خرید ورق رول حلب(قلع اندود)۰.۳
خریدار ورق رول حلب۰.۳ (قلع اندود)
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۱۳
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۷:۰۶
۰
حسین دبیری
RFQ-6619
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق رول حلب ۰.۳انواع ورق آهنیورق قلع اندود (تین پلیت)