شماره های تماس

خرید ورق اهوازی

خرید ورق اهوازی
یک ظرفیت دراصفهان
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۱:۵۷
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۰۴:۴۷
۰
ایلیا تجارت
RFQ-6343
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۰ عرض۶۰ اهوازیانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)