شماره های تماس

خرید ورق اهوازی

خرید ورق اهوازی
یک ظرفیت در اصفهان
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۱:۵۳
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۰۴:۴۷
۰
ایلیا تجارت
RFQ-6342
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۸ عرض ۶۰ اهوازیانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)