شماره های تماس

خرید ورق آجدار ۱۰ میل(برشی)

خرید ورق آجدار ۱۰ میل(برشی)
سه و نیم در یک و نیم متر
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ - ۱۹:۲۸
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۹:۲۶
۰
گهر پایدار
RFQ-7375
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق آجدارانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)