شماره های تماس

خرید میلگرد ۱۲ذوبی A2 ساده

خرید میلگرد ۱۲ذوبی A2 ساده
یک بسته ۴-۵ تنی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۹
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - ۰۰:۲۰
۰
آهنکو
RFQ-7197
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱میلگرد ۱۲ذوبی سادهانواع آهن ساختمانیمیلگرد