شماره های تماس

خرید آهن قراضه و ضایعاتی

خرید آهن قراضه و ضایعاتی
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۲
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۰
۰
فرشاد شهشهانی
RFQ-6414
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱مواد اولیه خامقراضه (ضایعات)