شماره های تماس

خریدار ورق ۲۰-۲۵-۳۵ اکسین

خریدار ورق ۲۰-۲۵-۳۵ اکسین
از هر سایز ۲ برگ-ترجیحا انبار اصفهان
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ - ۱۱:۲۳
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ - ۱۷:۰۰
۱
فولاد برش زرین
RFQ-7138
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق۲۰ اکسینانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۲۵ اکسینانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۳ورق ۳۵ اکسینانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)