شماره های تماس

خریدار ورق ۲میل اسید st37

خریدار ورق ۲میل اسید st37

خریدار ورق ۲میل اسید st37عرض ۱۲۵۰ مقدار یک رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7404
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)