شماره های تماس

خریدار ورق ۲میل اسید st37

خریدار ورق ۲میل اسید st37

خریدار ورق ۲میل اسید st37عرض ۱۲۵۰ مقدار یک رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
سهیل قاسمی
RFQ-7404
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گرم (سیاه)