شماره های تماس

خریدار ورق ۱۲میل st37فولاد مبارکه

خریدار ورق ۱۲میل st37فولاد مبارکه

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7053
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)