شماره های تماس

خریدار ورق ۱۰ و ۱۲ گیلان

خریدار ورق ۱۰ و ۱۲ گیلان
از هر کدام یک ظرفیت
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ - ۱۰:۵۳
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۸:۵۱
۳
فولاد برش زرین
RFQ-6527
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱ورق ۱۰ گیلان یک ظرفیتانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)
۲ورق ۱۲ گیلان یک ظرفیتانواع ورق آهنیورق گرم (سیاه)