شماره های تماس

خریدار نبشی۵و۶و۸

خریدار نبشی۵و۶و۸
نبشی ۵ ۱۲۰ شاخه نبشی۶ ۴۰۰ شاخه نبشی۸ ۳۵۰شاخه
فرصت آگهی خرید به پایان رسیده است.
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۵:۵۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۸:۴۶
۰
آهنکو
RFQ-7199
ردیف نام محصول دسته اصلی محصول دسته فرعی محصول عکس محصول مقدار(کیلوگرم)
۱نبشی ۵انواع آهن ساختمانینبشی
۲نبشی ۶انواع آهن ساختمانینبشی
۳نبشی ۸ سبکانواع آهن ساختمانینبشی