شماره های تماس

تولیدات ورق های فلزی

تولیدات ورق های فلزی

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-7353
دسته محصول نام محصول مقدار (کیلوگرم)
ورق گالوانیزه و رنگی